INTELIGENTNY
INWESTOR

Polityka prywatności i plików cookies
(dalej: „Polityka”)

 

CZĘŚĆ I


Postanowienia ogólne

 

Jakiej strony internetowej dotyczy Polityka?

Postanowienia zawarte w Polityce dotyczą strony mieszczącej się pod adresem:https://inteligentny-inwestor.com/(dalej: „StronaInternetowa”).

Kto jest właścicielem Strony internetowej i administratorem danych osobowych gromadzonych na Stronie Internetowej?

Administratorem Państwa danych osobowych i właścicielem Strony Internetowej jest Paweł Bojaczuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Finansowa Paweł Bojaczuk ze stałym miejscem wykonywania działalności w Radzyniu Podlaskim przy ul. Powstania Styczniowego 10c, 21-300 Radzyń Podlaski NIP: 538-174-44-89 (dalej: „Administrator”).

 

Jak można skontaktować się z Administratorem? 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych osobowych lub skontaktować się z Administratorem, mogą wykorzystać Państwo niżej wskazane dane:
a)    adrese-mail: biuro@inteligentny-inwestor.com
b)    adres korespondencyjny: ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa
c)    telefon: 22 102 15 54

Czy administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych?

Tak, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników Strony Internetowej. Pozyskane dane są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. 


Jakie prawa przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora? 

Przysługuje Państwu prawo do:
a)    żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych; 
b)    sprostowania danych osobowych;
c)    usunięcia danych osobowych;
d)    ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
f)    przenoszenia danych;
g)    jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
h)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy moje dane będą podlegać profilowaniu i czy będą przekazywane poza EOG?

Państwa dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu. 

Państwa dane również nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 


CZĘŚĆ II
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane? 

Dane osobowe podane w zapytaniu będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który polega na odpowiedzi na pytania kierowana do Administratora.

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, kancelariom prawnym, firmom księgowym, dostawcom i serwisantom usług IT.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonego zapytania.

Czy muszę podać moje dane? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE ZGODZIŁY SIĘ NA OTRZYMYWANIE NEWSLETTERA

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO).

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?


Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców firmom świadczącym usługi mailingowe, dostawcom i serwisantom usług IT.

Kiedy można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgoda może być cofnięta m.in w następujący sposób: wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@inteligentny-inwestor.comoraz można napisać na adres ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa. Jest możliwość również cofnięcia zgody przez kliknięcie linka w stopce maila. 

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub zakończenia realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane tj. wysyłki newslettera. 

Czy trzeba podaćdane osobowe? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak bez podania tych danych nie będzie można wysyłać do Państwanewslettera.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
DLA OSÓB PROSZĄCYCH O PRZEDSTAWIENIE OFERTY

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane? 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty i dążenia do zawarcia umowy przez Administratora. 

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest żądanie zawarcia umowy przez osobę, której dane dotyczą- art. 6 ust. 1 b) RODO.

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, kancelariom prawnym, dostawcom i serwisantom usług IT.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń wynikających z przedstawienia oferty. 

Czy muszę podać moje dane? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie moglibyśmy przedstawić Państwu oferty usług Administratora. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA KLIENTÓW

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane? 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, w tym dochodzenie należności wynikających z umowy oraz obrony przed roszczeniami. 

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa dotycząca pośrednictwa finansowego (art. 6 ust. 1 b) RODO).

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, kancelariom prawnym, dostawcom i serwisantom usług ITAssay Consulting Sp. z o.o. (tj. firmie oferującej usługi finansowe).

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń z umowy lub końcem realizacji obowiązków podatkowych. 

Czy muszę podać moje dane? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. 
Bez nich nie moglibyśmy zawrzeć oraz realizować umowy. 


CZĘŚĆ III
PLIKI COOKIES


Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”). Są to dane informatyczne (m.in. pliki tekstowe). Są one przechowywane w urządzeniach końcowych w celu usprawnienia korzystania ze stron internetowych.

Ciasteczka mogą być używane w celu:
a)    dostosowania treści Strony Internetowej Państwa preferencji;
b)    optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej;
c)    tworzenia anonimowych statystyk, które umożliwiają zrozumienie sposobu korzystania użytkownika ze StronyInternetowej.

Właściciel Strony Internetowej nie identyfikuje tożsamość użytkownika w oparciu o dane zgromadzone w ciasteczkach.

Stosowane są następujące rodzaje plików:
a)    sesyjne;
b)    stałe.

Pliki sesyjne przechowywane są tymczasowo tj. pozostają one w pamięci urządzenia do czasu wylogowania, wyłączenia Strony Internetowej czy przeglądarki.

Natomiast pliki stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika w czasie określonym w parametrach pliku cookies albo do momentu usunięcia pliku przez użytkownika.

Strona Internetowa korzysta z następujących plików cookies:
a)    Google Analitics – jest to produkt dostarczony przez Google LLC. Przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie polegającym na tworzeniu statystyk i analizie mającej na celu optymalizację strony internetowej. Google LLC jest uczestnikiem programu EU-USPrivacyShield.  Zebrane w ten sposób dane nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby.
b)    Facebook Pixel – są to narzędzia marketingowe w ramach serwisu Facebook. Dzięki nim jest możliwe kierowanie reklam za pomocą serwisu Facebook. Przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie, który polega na marketingu własnych produktów i usług. Zbierane informacje nie pozwalają na identyfikację konkretnej osoby. Facebook Inc jest uczestnikiem programu EU-USPrivacyShield.  

Przeglądarki internetowe w sposób domyślny dopuszczają możliwość umieszczenia plików cookies na urządzeniach końcowych. Ustawienia mogą zostać zmienione przez użytkownika. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach korzystania z ciasteczek dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. 

Proszę mieć na uwadze, że ograniczenie stosowania ciasteczek może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej.